Persoonsgegevens en Cookies

1/De verplichtingen van GROSFILLEX voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat u met een gerust hart onze site kunt bekijken, leggen wij, GROSFILLEX, u uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken zodat wij u dagelijks nieuwe service kunnen bieden en daarbij uw rechten blijven respecteren.

Wij beschermen uw privéleven door de bescherming, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen die u ons op al onze communicatiekanalen toevertrouwt.

Wij nemen alle benodigde maatregelen om:

 • u duidelijke, transparante informatie te verstrekken over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt;
 • alle benodigde technische en organisatorische maatregelen toe te passen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen publicatie, verlies, beschadiging of toegang door een onbevoegde derde;
 • uw persoonsgegevens uitsluitend zolang te bewaren als nodig is voor de betreffende bewerking of dienstverlening;
 • u te allen tijde de mogelijkheid te geven om uw persoonsgegevens te openen en te wijzigen, die wij rechtstreeks op uw persoonlijke pagina's op onze verschillende sites verwerken.

Om deze doelstellingen te bereiken, maken wij gebruik van technische en organisatorische maatregelen om ons ervan te verzekeren dat de bewerkingen voldoen aan het recht dat van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens.

1.1/ Bij welke gelegenheden verzamelen wij uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer:

 • u een account aanmaakt op onze website;
 • u onze website bezoekt, die gebruik kan maken van cookies;
 • u producten aan uw winkelwagen toevoegt;
 • u onze producten online koopt;
 • u een offerte aanvraagt;
 • u zich abonneert op onze newsletter, waarschuwingen of aanbiedingen;
 • u lid wordt van ons loyaliteitsprogramma;
 • u een aanvraag voor een retour doet;
 • u contact opneemt met onze klantenservice;
 • u deelneemt aan een wedstrijdspel;
 • u een opmerking of mening bij een artikel plaatst

1.2/ Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt in het kader van onze handelsrelaties, onder andere:

 • wanneer u een klantaccount aanmaakt;
 • tijdens het beheer van uw bestellingen, retouren, klachten;
 • tijdens uw communicatie met onze klantenservice;
 • tijdens een verzoek om een offerte, met name aan ons Grosfillex- netwerk;
 • als u deelneemt aan een wedstrijdspel

Alleen informatie die strikt noodzakelijk is, wordt verzameld om u de beste service te kunnen verlenen. Gewoonlijk is dit uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer.

Wij verzamelen ook persoonlijke informatie wanneer u onze producten koopt of gebruikmaakt van onze diensten. Wij verzamelen onder andere informatie met betrekking tot het bedrag en de aard van uw aankopen, informatie met uw facturen en uw (potentiële) klantroute door onze onlineservice.

Overeenkomstig de regelgeving verzamelen wij geen gegevens die het ras of de etnische herkomst, de politieke opinie, de godsdienstige of filosofische overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond onthullen, genetische gegevens of biometrische gegevens die een natuurlijke persoon op unieke wijze kunnen identificeren, persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid of persoonsgegevens met betrekking tot het seksuele leven en de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

2/ Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke informatie op een transparante, beveiligde manier Uw persoonlijke informatie wordt voor de hieronder vermelde doelen verzameld.

2.1/ Beheer van onze verplichtingen ten aanzien van onze klanten

Beheer van de bestellingen, de leveringen en de retouren

In het kader van de uitvoering van onze verplichtingen ten aanzien van onze klanten verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke informatie voor het beheer van onze handelsrelatie, onder andere voor het beheer van uw aankopen en bestellingen, om uw producten te bezorgen of uw eventuele retouren te verwerken en u onze service en aanbiedingen voor te stellen die u zouden kunnen interesseren. Deze informatie helpt ons uw online aankoopbeleving te verbeteren, zoals hieronder uitgelegd

Beheer van de klantrelatie/Loyaliteitsprogramma

Wij gebruiken en bewaren uw persoonlijke informatie om onze klantenbestanden te updaten en u aangepaste, persoonlijke service en aanbiedingen te presenteren.

Communicatie met u

Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke informatie om met u te kunnen communiceren over uw verzoeken om offertes, uw bestellingen, uw facturen of uw klachten aan de klantenservice.

Verbetering van uw klantbeleving

Wij analyseren uw persoonlijke informatie om uw klantbeleving te verbeteren. Als u hier geen bezwaar tegen maakt, stellen deze analyses ons in staat om u innoverende producten, aanvullende aanbiedingen of promoties te presenteren of reclames weer te geven die voor zover mogelijk overeenkomen met uw consumptiegewoontes en uw interessegebieden.

Wettelijke of reglementaire eis

In het geval van legitieme aanvragen van openbare autoriteiten kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens te verstrekken, onder andere om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid, fraudebestrijding of toepassing van de wet.

Fraudepreventie en fraudebestrijding

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt in het kader van de preventie van en de strijd tegen fraude, onder andere bankpasfraude. GROSFILLEX behoudt zich het recht voor de door de klant verstrekte persoonsgegevens te controleren tijdens de bestelling en alle maatregelen te nemen die nodig geacht worden om te controleren dat de persoon wiens bankrekening wordt gedebiteerd ook de persoon is die bestelt, om frauduleuze betalingen te voorkomen. Deze controle kan plaatsvinden in de vorm van een verzoek om bewijsmateriaal van identiteit en/of vestigingsadres. Zonder positief antwoord van de klant, behoudt GROSFILLEX zich het recht voor om de bestelling van de klant te annuleren.

Andere gevallen

In alle andere gevallen wordt u geïnformeerd over de verwerkingen die GROSFILLEX zal uitvoeren.

2.2/ Voor wie zijn uw persoonsgegevens bestemd?

Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze handelsrelatie

Onze dienstverleners kunnen ook toegang hebben tot persoonsgegevens indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken die wij hen hebben toevertrouwd (bijvoorbeeld: bezorging en retour in ons magazijn van uw producten, online betaling, gerichte promotiecampagnes, incasso, fraudepreventie en fraudebestrijding).

2.3/ Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen overeenkomstig de Franse wet en de Europese regelgeving.

Wij kunnen persoonsgegevens met andere ondernemingen delen indien het nodig is voor de uitvoering van de door u bestelde service (bijvoorbeeld: site hosting, levering aan huis, afhaalpunt, kantoren van dienstverleners en met name van de website en reclameacties). Indien uw gegevens door een externe dienstverlener worden verwerkt, gebeurt dit onder contractuele voorwaarden om de bescherming van uw gegevens en uw rechten te garanderen.

Indien onze dienstverlener buiten de Europese Unie gevestigd is, beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie en uw rechten door middel van de clausules voor gegevensbescherming die worden aanbevolen door de Europese commissie.

De bewaarperiode van de gegevens komen overeen met de aanbevelingen van de CNIL en/of de wettelijke verplichtingen:

Categorieën van persoonsgegevens Regels voor actief beware
Gegevens van uw klantaccount en van uw loyaliteitsprogramma Gegevens over uw gedrag Segmentatie Tien jaar na het einde van de relatie met de klant. Deze periode begint op de datum van de laatste bestelling, of bij de laatste verbinding met de klantaccount, of bij het laatste gesprek met de klantenservice, of bij de verzending van een e-mail aan de klantenservice, of bij het klikken op een link in een e-mail van Grosfillex, of het toevoegen van producten aan de winkelwagen zonder tot koop over te gaan, of een positief antwoord op een e-mail waarin wordt gevraagd of de klant na de tienjarige periode reclamemateriaal wil blijven ontvangen. Na deze periode worden de gegevens van de klant anoniem gemaakt.
Cookies 12 maanden voor de cookies van Google Analytics, Facebook en alle andere cookies, vanaf de plaatsing ervan op de terminal van de gebruiker.
Inkoopgegevens Tien jaar na het einde van de relatie met de klant. Deze periode begint op de datum van de laatste bestelling, of bij de laatste verbinding met de klantaccount, of bij het laatste gesprek met de klantenservice, of bij de verzending van een e-mail aan de klantenservice, of bij het klikken op een link in een e-mail van Grosfillex, of het toevoegen van producten aan de winkelwagen zonder tot koop over te gaan, of een positief antwoord op een e-mail waarin wordt gevraagd of de klant na de tienjarige periode reclamemateriaal wil blijven ontvangen. Na deze periode worden de gegevens van de klant anoniem gemaakt.
Potentiële klantgegevens Zes jaar na het einde van de relatie met de toekomstige klant. Deze periode begint op de datum van de laatste bestelling, of bij de laatste verbinding met de potentiële klantaccount, of bij het laatste gesprek met de klantenservice, of bij de verzending van een e-mail aan de klantenservice, of bij het klikken op een link in een e-mail van Grosfillex, of het toevoegen van producten aan de winkelwagen zonder tot koop over te gaan, of een positief antwoord op een e-mail waarin wordt gevraagd of de potentiële klant na de zesjarige periode reclamemateriaal wil blijven ontvangen. Na deze periode worden de gegevens van de (potentiële) klant anoniem gemaakt
Klantgegevens Grosfillex-netwerk Klantgegevens Grosfillex-netwerk Twintig jaar vanaf een aankoop bij een van onze Grosfillex-vertegenwoordigers op het Franse grondgebied via een online offerteaanvraag op de officiële site van Grosfillex of de partnersites. Deze periode begint bij het laatste gesprek met de klantenservice, of bij de verzending van een e-mail aan de klantenservice, of bij het klikken op een link in een e-mail van Grosfillex, of een offerteaanvraag of een positief antwoord op een e-mail waarin wordt gevraagd of de potentiële klant na de twintigjarige periode reclamemateriaal wil blijven ontvangen. Na deze periode worden de gegevens van de (potentiële) klant anoniem gemaakt.

Na afloop van deze periodes kunnen wij de gegevens archiveren, onder andere om te voldoen aan de wettelijke en fiscale verjaringstermijnen en de verjaringstermijn voor gerechtelijke actie.

2.4/ Cookiebeheer

Wanneer u onze website raadpleegt, kunnen wij, indien u dit accepteert, met behulp van uw browser cookies op uw computer installeren. Tijdens de geldigheidsperiode of de registratieperiode hiervan stellen cookies ons in staat om uw computer te identificeren bij een volgend bezoek. Partners of dienstverleners van GROSFILLEX of externe bedrijven kunnen ook cookies op uw computer plaatsen. Sommige cookies zijn onmisbaar voor het gebruik van onze site, onder andere voor de juiste uitvoering van het bestelproces. Het verwijderen hiervan kan problemen opleveren. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie in de betreffende cookie lezen of wijzigen.

Met behulp van de instellingen van uw browser kunt u op elk moment, eenvoudig en gratis, kiezen of u de registratie van cookies op uw computer wel of niet toestaat. U kunt uw browser naar wens instellen, zodat cookies worden geaccepteerd en geregistreerd op uw computer of om ervoor te zorgen dat ze worden geweigerd.

U kunt uw browser als volgt instellen:

 • om u elke keer te vragen of een cookie moet worden geaccepteerd of geweigerd, voordat dit wordt geregistreerd;
 • om de registratie van cookies op uw computer stelselmatig te weigeren.

Opgelet: de instellingen die u in uw browser uitvoert met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies kunnen uw navigatie op internet en uw toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is, wijzigen. Als u ervoor kiest om de registratie van cookies op uw computer te weigeren of als u de geregistreerde cookies verwijdert, wijzen wij elke aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan af met betrekking tot een slechtere werking van onze service voortkomend uit de onmogelijkheid om de benodigde cookies voor de werking hiervan te registreren of te raadplegen, die u heeft geweigerd of verwijderd.

Hoe kunt u uw keuze uitvoeren, afhankelijk van de browser die gebruikt?

De configuratie is verschillend voor elke software. Gewoonlijk wordt dit beschreven in het hulpmenu van uw browser. Wij nodigen u dan ook uit om dit te raadplegen, om te weten te komen op welke manier u uw wensen op het gebied van cookies kunt instellen.

Plug-ins sociale netwerken

De site maakt gebruik van plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, enz. (hierna 'Sociale netwerken'). Als voorbeeld: indien de gebruiker aangemeld is bij Facebook terwijl hij onze Site bezoekt, kan Facebook dit bezoek rechtstreeks verbinden aan zijn gebruikersaccount op Facebook, zelfs als de gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de delen-knop. Als de gebruiker reageert met behulp van plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de knop 'Like' of door een opmerking achter te laten, wordt de bijbehorende informatie doorgegeven en geregistreerd op een Facebook-server. Deze wordt gepubliceerd op de Facebook-account van de gebruiker.

Grosfillex beheert geen gegevens die door de Sociale netwerken via de knoppen worden verzameld. De gebruiker moet het beleid met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens raadplegen dat door de betreffende Sociale netwerken wordt gepubliceerd voor de verwerkings- en gebruikersmodaliteiten van de door de netwerken verzamelde gegevens en de instellingsmogelijkheden waarover hij beschikt om zijn persoonsgegevens te beschermen. Als de gebruiker niet wil dat het Sociale netwerk de door Grosfillex verzamelde informatie aan zijn gebruikersaccount van het Sociale netwerk verbindt, moet hij zich afmelden van het Sociale netwerk voordat hij de site raadpleegt

3/ Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Ten behoeve van de controle van ons gebruik van uw persoonsgegevens, beschikt u over de volgende rechten:

 • recht op weigering van de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • recht op toegang tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt;
 • recht op correctie hiervan;
 • recht op verwijderen;
 • recht op overdracht van uw gegevens;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op het bepalen van de richtlijnen met betrekking tot het bewaren, het verwijderen en het doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • via uw klantaccount op de pagina's [Mijn account / Mijn persoonsgegevens]
 • per e-mail met behulp van het Franse formulier in de rubriek 'Contact met ons opnemen'
 • per post met de bijvoeging van een kopie van een identiteitsbewijs, gericht aan:
  Service de Protection des Données Personnelles
  Grosfillex
  rue de Lac
  01100 Arbent
  France

Als u meer informatie wilt hebben over de inhoud van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen op de bovengenoemde adressen.

Wij zullen uw verzoeken zo spoedig mogelijk beantwoorden, en in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

4/ Onze gegevensbeveiligingsmaatregelen

4.1/ Onze verplichtingen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid

Het respecteren van uw recht op bescherming, veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens is onze prioriteit.

Grosfillex neemt organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de gevoelige aard van persoonsgegevens om deze te beschermen tegen elke onbevoegde toegang, elk verlies, elke wijziging of publicatie.

Tijdens de ontwikkeling, het ontwerp, de selectie en het gebruik van onze diensten die gebaseerd zijn op de verwerking van persoonsgegevens, houdt Grosfillex rekening met het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Omdat alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, wordt de toegang hiertoe beperkt tot medewerkers van Grosfillex of dienstverleners handelend voor rekening van Grosfillex die de gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht en stellen zich bloot aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij deze verplichtingen niet respecteren.

Verwerking door een externe dienstverlener vindt plaats onder contractuele voorwaarden om de bescherming van uw gegevens en uw rechten te garanderen.

Wij zetten ons geheel in voor doeltreffende bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. In het kader van deze voortdurende zorg voor veiligheid en bescherming, nodigen wij u uit om voorzichtigheid te betrachten om elke onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te verhinderen en uw terminals te beschermen (computer, smartphone, tablet) tegen ongewenste of kwaadwillige toegang met behulp van een sterk wachtwoord, dat wij u aanraden regelmatig te wijzigen. Als u een terminal deelt, raden wij u aan om u na elk gebruik af te melden.

4.2/ Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (DPD) is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden, op het volgende adres: dataprotection@grosfillex.com

5/ Verklarende woordenlijst

Verzamelen is het verkrijgen van persoonsgegevens. Dit kan onder andere plaatsvinden met behulp van online vragenlijsten of formulieren;

Instemming: uw instemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en eenduidige uitdrukking dat u, door middel van een verklaring of een duidelijke positieve handeling, accepteert dat u betreffende persoonsgegevens verwerkt worden;

Gegevens van persoonlijke aard of persoonsgegevens is elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; die direct of onder andere via een identificatiemiddel als een naam, een nummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam of een of meerdere specifieke elementen van zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit

Rechten die uw persoonsgegevens beschermen: dit zijn alle fundamentele rechten zoals beschreven in de Europese regelgeving[2], met betrekking tot:

 • het recht op informatie;
 • het recht op toegang;
 • het recht op wijziging;
 • het recht op uitwissing of recht op vergetelheid;
 • het recht op overdraagbaarheid;
 • het recht op bezwaar;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op het bepalen van de richtlijnen met betrekking tot het bewaren, het verwijderen en het doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Beperking van verwerking komt neer op het markeren van bewaarde persoonsgegevens om de verwerking hiervan in de toekomst te beperken[3];

Minimalisering in verband met 'gegevens' betreft een beperking van het verzamelen of het gebruik van informatie;

Verdeling van de gegevens is het resultaat van gemeenschappelijk gebruik van gegevensbanken van potentiële klanten door meerdere partners.