Een duurzame en verantwoorde speler

Grosfillex, duurzame producten, veel meer dan alleen woorden

De onderneming Grosfillex is zich al lang bewust van de ecologische en milieuproblemen, met name in de eigen sector. Nu begint de onderneming aan een benadering om de ISO 50001-certificering te krijgen, de norm voor energiebeheer.

Vermindering van het milieueffect is een zorg van elk moment. Daarom zijn onze initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling gearticuleerd rond een sterke notie van duurzaamheid, zowel in producten als in diensten en mensen.

Onze doelstellingen

-Gebruik van 50 tot 100% gerecyclede materialen in al onze producten en aanpassing van de hulpmiddelen.
-Ontwerp van nieuwe producten die gemaakt kunnen worden van 100% gerecyclede materialen.
-Project voor circulaire economie (de eerste test is in uitvoering)

 

1)Een ecologisch engagement

-Keuze en bewerking van materialen voor eersteklas producten met een lange levensduur

Grosfillex staat sinds jaar en dag voor stevige, hoogwaardige producten die zo lang mogelijk meegaan.

De duurzaamheid van onze producten wordt vaak in decennia gemeten! Dit is een belangrijke parameter in de beoordeling van de milieukosten ervan.

De onderneming is ISO 9001-gecertificeerd voor het ontwerp, de productie en de verkoop van materialen op basis van plastic en beheert de volledige samenstelling en alle etappes van het productieproces in extrusie en in spuitgieten.

Alle gebruikte grondstoffen voldoen aan de Europese REACH-regelgeving die in 2007 in werking is getreden om de productie en het gebruik van chemische stoffen in de industrie te beveiligen.

Cadmium werd al in 1996 uit onze samenstellingen verwijderd en lood is al in 2003 vervangen door zink.

Onze productgaranties maken deel uit van de hoogste op de markt, om de producten pas te vervangen als het echt noodzakelijk is.

-Afval recyclen

100% van het plasticafval van de sites wordt gerecycled!

 

Productieresten of onbruikbare producten, alles wordt gescheiden, geregenereerd en opnieuw gebruikt.

Het aandeel gerecycled materiaal bedraagt tussen 15 en 100% volgens de productlijn.

Dit standpunt is niet gebaseerd op een financieel criterium, omdat het gerecyclede materiaal na bewerking niet competitief meer is; het is een ethische keuze om ons milieueffect te beperken. De optimale ratio van gerecycled materiaal wordt intern bepaald voor elk productietype, zodat elk eindproduct exact dezelfde technische kenmerken heeft. Deze prestaties worden door ons interne laboratorium geverifieerd en gecontroleerd door onafhankelijke laboratoria.

Het andere afval wordt stelselmatig gescheiden, bewerkt en in de gespecialiseerde sectoren gerecycled.

 

-Het gebruik van gerecycled materiaal van externe bronnen

Grosfillex is een samenwerkingsverband aangegaan met de UFME (Union des Fabricants de Menuiseries, unie van fabrikanten van betimmeringen) door ondertekening van het vrijwillig handvest voor het recyclen van betimmeringen aan het einde van de levensduur hiervan; een eerste initiatief op het gebied van verwerking van het betreffende afval en het mogelijke hergebruik hiervan in de vorm van gerecycled materiaal als ingrediënt voor nieuwe producten. Een eerste testrun wordt momenteel uitgevoerd met het inzamelen van oude betimmeringen van andere fabrikanten dan Grosfillex.

* Een slagvaardige aanpak gericht op de aankoop van gerecyclede grondstoffen afkomstig
van huishoudelijk, industrieel en ander afval.
* Tests met het gebruik van nieuwe post-consumer of post-production gerecyclede materialen worden uitgevoerd en zijn op dit moment positief op meubels. De productie van bepaalde artikelen zou 90% van dit externe afval kunnen bevatten.


-Het energieprestatieplan

Sinds 2015 voert Grosfillex in samenwerking met EDF een energieprestatieplan uit ter beperking en optimalisering van het huidige energieverbruik:

* Een zonne-energiecentrale van 750 m2 is geïnstalleerd op het dak van de site in Montréal-la-Cluse voor een productie voor eigen verbruik die overeenkomt met het verbruik van 42 huishoudens en de uitstoot van 50 ton CO2 voorkomt.
* Vervanging van de verlichting van alle productiesites door ledverlichting voor een besparing van 50%.
* Systemen voor snelheidsregeling op de motoren waardoor besparingen gerealiseerd worden
* Nieuwe koelingssystemen voor de industriële apparatuur via installaties van de nieuwste generatie, zonder broeikasgas en met een hoge energieprestatie
* Hergebruik van alle warmte die wordt gegenereerd voor de verwarming van de industriële faciliteiten en beter beheer van de verwarming in het algemeen
* Een renovatieplan voor betere isolatie van de daken
* Optimalisering van het gebruik van perslucht met regelmatige controle en snelle reparatie van lekken op het netwerk en de apparatuur, en stilstand van de installaties wanneer deze niet nodig zijn voor de productie
* Er wordt gebruik gemaakt van een meterplan: sub-energiemeters geven de gegevens in real-time door aan een informatieplatform en indicatoren maken het mogelijk om eventuele afwijken te constateren, de impact van de ondernomen actie te meten en de mogelijke verbeteringen te identificeren.
* Om in 2020 nog verder te gaan en alle medewerkers hierbij te betrekken, wordt een benadering gestart voor een ISO 50001-certificering (energiebeheer) in 2021.

-Bronnenbeheersing: Grosfillex volgt de regelgeving en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Productiesites van de groep zijn voor de bescherming van het milieu geregistreerde inrichtingen en worden regelmatig gecontroleerd door de autoriteiten van de prefecturen.

LUCHT > Ontstoffingscentrales in elke fabriek zorgen ervoor dat de naar buiten afgevoerde lucht voldoet aan de regelgeving. De nieuwe ventilatie-installaties worden gecontroleerd door een controlebureau en gevalideerd door preventieorganismen.

WATER > Optimale beperking van het watergebruik door gesloten koelingscircuits voor elk specifiek gebruik.

GROND > Onze activiteit genereert geen enkele giftige uitstoot in de grond. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verzamelen en bewerken van regenwater. De grote groenzones op de sites worden beschermd zodat de grond zo permeabel mogelijk blijft.

TRANSPORT > Voortdurend onderzoek om de stromen te beperken of het vervoer over de weg, door de lucht, over zee te optimaliseren om de meest geschikte oplossing te vinden. Om goederenvervoer over zeer lange afstanden te voorkomen, bezit Grosfillex al drie productiesites wereldwijd: in Frankrijk voor Europa, in de VS voor Noord-Amerika en in Brazilië voor Zuid-Amerika.

      Regelmatige uitwisseling met de verschillende vervoerders over de milieuverantwoordelijkheid terwijl we aan de wensen van de klanten in termen van levertijd en vervoerswijze blijven voldoen.

* INKOOP > Ons inkoopbeleid verplicht elke nieuwe leverancier om een milieuaanpak te hanteren. Bij gelijke competitiviteit in termen van gelijke kosten en een risico-evaluatie bevordert dit de lokale economie en beperkt het vervoerseffect.

2 - Sociaal engagement

-Veiligheid is de absolute prioriteit voor de werknemers

Grosfillex zet zich in om een werkomgeving waarin de werknemers in veiligheid en gezond blijven en een milieuvriendelijke industrieel resultaat te garanderen, en vraagt al zijn (tijdelijke) werknemers en dienstverleners om zich ook hiervoor in te zetten.  

Het industrieel resultaat houdt rechtstreeks verband met de veiligheid en het volgen van de door de groep ingestelde regels.

In het kader van gezondheid op het werk heeft de directie van de groep een handvest gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) ondertekend met 4 grote assen.

MISSIE 1

HET GEDRAG VERANDEREN

Eenvoudige basisregels opstellen voor alle medewerkers om deze gemeenschappelijk te onderwijzen in veiligheid en milieubescherming.

Een cultuur van veilig verkeer opbouwen voor alle medewerkers.

MISSIE 2

DE WERKNEMERS OP HUN WERKPLEK BEVEILIGEN

Een actieplan opstellen om onze machines en industriële middelen te beveiligen.

De goede HSE-praktijken in het onderzoek, het ontwerp, de inkoop en de ontvangst van onze middelen opnemen. 

MISSIE 3

DE HSE-CULTUUR VAN DE GROEP ONTWIKKELEN

Gemeenschappelijke middelen voor de groep ontwikkelen om de managers en projectteams de mogelijkheid te geven om HSE op te nemen in hun dagelijkse taken.

MISSIE 4

ONZE CAPACITEIT VERBETEREN OM MET NOODSITUATIES OM TE GAAN

Noodsituaties voor de sites formaliseren om beter te reageren in het geval van een aanzienlijk evenement.

Veiligheid is onze prioriteit en hierbij zijn alle medewerkers betrokken. Deze wordt op het hoogste niveau van de onderneming gedragen door de inzet van de directie en de voorbeeldfunctie van onze managers.

-Veiligheid op de productiesites

Om het voornaamste risico, brand, te voorkomen, zijn alle productiesites van de groep uitgerust met automatische blusmiddelen (sprinklers) en waterreservoirs.

De veiligheid van de sites wordt verzorgd door een toegangscontrolesysteem en de aanwezigheid van beveiligingsagenten.

De brandweerteams in de nabijheid van onze sites houden regelmatig oefeningen in de faciliteiten om de verschillende mogelijke situaties te beoordelen.

- Lokale rekrutering

Deelname aan beurzen en promotie-evenementen rond de werkgelegenheid

Volgen van carrières en opleiding van werknemers gedurende hun hele carrière

Actie ter bevordering van interne mobiliteit, leer-werktrajecten en stagiaires

Bewaking van het volgen van wettelijke en reglementaire verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot:

*aanname van gehandicapten

*gelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers.

- Extern

De onderneming neemt deel aan de sociale en economische ontwikkeling en milieubescherming in het betreffende gebied in een ‘win-win’-sfeer.