Wettelijke vermeldingen

Beheerder van de website

De website www.grosfillex.com is eigendom van het bedrijf Grosfillex SAS.

Maatschappelijke zetel: Rue de Lac, 01100 Arbent, Frankrijk

Maatschappelijk kapitaal: € 408.000

Btw-nummer: FR 68759201106

Kvk-nummer: 759201106 Bourg-en-Bresse

Persoonlijk identificatienummer (SIRET): 759 201 106 000 11

Tel.: +33 (0)4 74 73 30 30

De persoon die gaat over publicaties is Sandie Ohayon: hij is marketingdirecteur van het bedrijf Grosfillex SAS.

Webhosting

Bedrijf: Agence Tangkoko

Maatschappelijke zetel: 5 Place du Commerce 44 000 NANTES

Tel.: +33 (0) 253355380

Email : contact@tangloko.com

Website:  www.tangkoko.com

Sitecontent en intellectueel eigendom


De informatie op www.grosfillex.com wordt ter informatie verstrekt.


De Grosfillex-site garandeert noch de juistheid, noch de volledigheid, noch de actualiteit van de op de site verspreide informatie. De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. De informatie kan periodiek worden gewijzigd en de wijzigingen worden in de nieuwe versies verwerkt.


De Grosfillex-site kan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan producten, programma's of service die op de site beschreven worden.


Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, overdracht, vervorming van de site of de content, op welke manier dan ook en of welke drager dan ook, is verboden.


De gebruiker is aansprakelijk voor elk onbevoegd gebruik van de site of de content, de informatie die hierop wordt verspreid. Dit wordt beschouwd als vervalsing en is strafbaar onder artikel L 335-2 en volgende van de wet op het intellectueel eigendom.


Dit geldt ook voor de gegevensbank die kan voorkomen op de site www.grosfillex.com, die beschermd wordt door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de wettelijke bescherming van gegevensbanken transponeert in de Wet op het Intellectuele eigendom. Uit dien hoofde is elke gebruiker zelf aansprakelijk voor de reproductie of overname (van delen) hiervan.


De site www.grosfillex.com geeft toegang tot andere sites via hyperlinks. Aangezien Grosfillex deze sites niet beheert, kan de onderneming de content hiervan niet controleren. Dientengevolge kan Grosfillex in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de content van op deze manier toegankelijke sites of de eventuele verzameling en overdracht van persoonsgegevens, installatie van cookies of andere procedés met hetzelfde doel, uitgevoerd door de betreffende sites.


Deze site is aangepast voor een schermresolutie van 1024 x 768 en de browserversies Microsoft Internet Explorer® 9.0 en hoger, Firefox 25.0 en hoger, Safari 6.0 (uitsluitend Mac OS) en hoger, Chrome 31.0 en hoger.
Fotoverantwoording

Grosfillex

Fotolia

Thinkstock

Shutterstock

Pictogram 'Shopping Cart' door Bram van Rijen, pictogram 'Building' door Pierre Julien, pictogram 'Globe' door Creative Stall, pictogram 'Home' door Mira Bear, pictogram 'World' door Ana María Lora Macias, pictogram 'Hard-Hat' door Michele Zamparo, pictogram 'Basketball' door Massimiliano Mauro, pictogram 'Pen' door Ed Harrison, pictogram 'Map-Marker' door Luboš Volkov van thenounproject.com.

Creatie en realisatie van de website