Spontane sollicitaties

Het woord van het hoofd HR

Aan hen die bij ons komen werken: Welkom aan boord!

Aan hen die al bij ons werken: Dank voor uw enthousiaste bijdrage aan de ontwikkeling van de groep!

In een tijd waarin er veel op het spel staat door de mondialisering, nieuwe concurrentieposities, gewijzigd gedrag op sociaal-economische gebied;

In een tijd waarin mededinging de kern van de problematiek van elke onderneming wordt bij de uitwerking van nieuwe concurrentiestrategieën en de aanpassing aan de nationale en internationale economie;

In een tijd van deze belangrijke uitdagingen rekenen wij meer dan ooit op de vrouwen en mannen van de onderneming.

Zij vertegenwoordigen onze kracht, onze sleutel tot succes.

Het is voor ons dus in toenemende mate van belang over de beste vaardigheden te beschikken.

Daarom staan wij bij Grosfillex een beleid voor waarin grote eisen worden gesteld. Dit laatste vertaalt zich in grote individuele uitdagingen, vastleggen van ambitieuze objectieven met een duidelijk bepaald doel:  het resultaat.

Maar logischerwijze gaat deze eis samen met een begrip dat de logische consequentie ervan is volgens ons:   oplettendheid.

Veeleisend en oplettend, Dat is onze ambitie.

Zeggen die woorden u iets? Wilt u zich investeren in uw werk en u op de klant richten, hetzij intern of extern? Wilt u zich ontwikkelen in een omgeving waarin de kwaliteit van de relaties tussen mensen essentieel is voor uw ontplooiing? Heeft het begrip "werk als waarde" een betekenis voor u? Zijn carrièremogelijkheden bepalend in uw leven?

Kom dan bij ons…

eenvoudige en directe relaties,,

een ondernemersmentaliteit in combinatie met enthousiasme,

strak management en een cultuur van performance,,

service voor de klanten.

 

U komt in een onderneming waar vrouwen en mannen de kern van het systeem vormen.

Veel plezier tijdens uw bezoek aan onze site  en tot binnenkort.

Bertrand GARCIA,

Directeur Human Resources van de groep

 

Spontane sollicitaties

Als geen enkele vacature aansluit bij uw profiel, kunt u direct bij ons solliciteren door het sollicitatieformulier hieronder in te vullen of het elektronische bestand van uw CV te zenden naar: drh@grosfillex.com

U kunt ons ook, ongeacht het land waar u woont, een sollicitatiebrief en CV sturen naar:

DRH - GROSFILLEX

BP2 - ARBENT

01107 OYONNAX - FRANCE