Een verantwoorde speler

grosfillex_une_production_responsable.jp

De Grosfillex-groep is al vanaf zijn oprichting eco-verantwoordelijk en heeft zijn pioniersgeest in dienst weten te stellen van duurzame ontwikkeling, zowel in zijn materialen als in zijn verwerkingsprocessen.

Cadmium is al in 1996 uit de samenstellingen verdwenen en lood werd in 2003 vervangen door cadmiumzink, een initiatief dat hetzelfde jaar door het CSTB werd goedgekeurd.

Nu voldoen alle gebruikte grondstoffen aan de Reach-eisen en garanderen producten zonder gevaar voor de gebruiker, die 100% recyclebaar zijn.

Kijkend naar de toekomst en als leider staat Grosfillex aan het hoofd van de onderzoeksgroep SYRIMAP (ecologische brandwerendheid), een subsidieproject met een totale investering van 4 miljoen Euro.

Op alle productiesites in Frankrijk is de verlichting vervangen door led en aan de proceskant zal de volledige koeling van de industriële machines eind 2019 geproduceerd worden door energiezuinige installaties zonder broeikasgas.

In samenwerking met EDF voert de groep bovendien een PPE (Plan de Performances Énergétiques, energieprestatieprogramma) uit waardoor het energieverbruik verminderd zal worden (snelheidsvariatie, optimaal gebruik van perslucht, maximaal gebruik van de warmte die door de processen wordt gegenereerd en gebruikt wordt voor verwarming van de gebouwen...).

Grosfillex heeft zijn waterverbruik geminimaliseerd dankzij specifieke, gesloten koelcircuits en genereert geen productieafval dankzij afvalscheiding en interne installaties voor recycling en regeneratie waardoor grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Al het andere bedrijfsafval wordt ook gescheiden voor hergebruik.

Andere initiatieven, zoals gemeenschappelijk vervoer van werknemers, carpoolen en het installeren van externe magazijnen in Europese landen waar regelmatig geleverd wordt, dragen ook bij aan de beperking van de milieuvoetafdruk.